Tiếng Anh lớp 12 cơ bản Unit 1 – Home life

Tiếng Anh lớp 12 cơ bản Unit 1 – Home life

Tiếng Anh lớp 12 cơ bản Unit 1 – Home life

Writing (trang 17 SGK)

Work in groups. What rules do you have in your family? Discuss these topics and add others. Use the following verbs and expressions: Làm việc nhóm. Ở gia đình bạn có những quy tắc gì? Hãy cùng thảo luận về các chủ đề cho dưới đây và thêm vào các chủ đề khác. Dùng các động từ và các cách diễn đạt sau

A: Are there any rules in your family?

B: Sure. I think every family sets up its own rules.

C: That’s right, a family is a miniature society. So there must be a set of rules to keep everything in order.

D: So, what are your family rules?

A: According to our traditional culture, every member has to obey family rules: obedience, respect, help our superior and one another.

B: Besides these, some families have their own rules. For example, in my family everybody should share duties and responsibilities as required. I mean the family chores.

C: What’s your responsibility?

B: As a child in the family, I have to help my parents with household chores I can do. In particular, I’m not allowed to watch much TV for I’m now in the final year, and when I haven’t finished my exercises or homework.

D: Do you have to do your routine chores?

B: No. My parents spare me so much of free time.

C: Do your parents let you go out with friends?

B: Oh, nearly never during this period, except for special occasions such as birthday parties or funerals. One thing I’m never allowed to do is using the family’s motorbikes.

A: You mean you can only ride your bike? What about urgent cases?

B: In urgent cases, my father takes me on his motorbike.

C: Oh, me too.

D: Do you think these rules limit your own rights or freedom?

B: No..On the other hand, I think these rules are very indispensable to me. They help me to live a disciplined and organized life.

Dịch:

A: Gia đình bạn có quy tắc nào không?

B: Có chứ. Mình nghĩ mỗi gia đình đều có những quy tắc riêng.

C: Đúng vậy, bởi vì gia đình là một xã hội thu nhỏ. Vì vậy phải có một bộ quy tắc để giữ mọi thứ theo trật tự.

D: Thế quy tắc của gia đình bạn là gì?

A: Theo văn hoá truyền thống của chúng ta thì mỗi thành viên đều phải tuân theo các quy tắc trong gia đình: vâng lời, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau.

B: Ngoài ra, một số gia đình cũng có những quy tắc riêng của họ. Chẳng hạn như trong gia đình mình, mọi người nên chia sẻ nhiệm vụ và trách nhiệm theo yêu cầu, ý mình là trách nhiệm làm việc nhà.

C: Vậy trách nhiệm của bạn là gì?

B: Là một đứa trẻ trong nhà, mình phải giúp bố mẹ làm những việc nhà mà mình có thể làm. Đặc biệt là mình không được phép xem TV nhiều do hiện giờ mình đang học cuối cấp, và khi mình chưa làm xong bài tập về nhà.

D: Bạn có phải làm những việc vặt trong nhà hàng ngày không?

B: Không. Bố mẹ mình cho mình rất nhiều thời gian rảnh.

C: Bố mẹ bạn có cho bạn đi chơi với bạn bè không?

B: Ồ, trong suốt khoảng thời gian này thì hầu như không, ngoại trừ những dịp đặc biệt như sinh nhật hay lễ tang. Một điều mà mình không bao giờ được phép làm là sử dụng xe máy của gia đình.

A: Ý bạn là bạn chỉ có thể đi xe đạp thôi sao? Thế vào những lúc đang gấp thì sao?

B: Vào những lúc gấp thì bố sẽ chở mình đi bằng xe máy của ông ấy.

C: Ôi, mình cũng vậy nè.

D: Bạn có nghĩ những quy tắc này làm hạn chế quyền lợi hay sự tự do của bạn không?

B: Không. Mặt khác, mình nghĩ những quy tắc này rất cần thiết với mình. Chúng giúp mình sống một cách có kỷ luật và tổ chức.

Use the ideas you have discussed above to write a letter to a pen pal about your family rules. Begin as follows: Sử dụng những ý mà bạn đã thảo luận ở trên để viết một bức thư cho một người bạn qua thư về những quy tắc của gia đình bạn. Bắt đầu như sau

Dear Jim,

I’m writing to talk about my family rules. It’s an interesting topic, isn’t it? It may be obvious that every family has its own rules. Mine has a few, apart from our traditional rules, especially for this school year as I’m in the final year.

First, I’m not allowed to watch TV, nearly no, except when there is a good or interesting movie or when I have finished all my homework and exercises. And  my parents never let me to stay up so much late at night.

Next my parents don’t permit me to go out with friends without necessary reason, for example, birthdays or funerals.

Besides, I have to take a balanced diet to keep fit for my coming exam. And one more thing I have to keep up is talking on the phone, that is I have to set a limit to my using of the phone.

Do you think I have a lot of rules to abide? Or I have no rights or freedom to do what I want or like?

Tell me about your family rules. It’s much fun to hear about them.

Stop for now and don’t forget to give my regards to your family members.

Best wishes,

Name.

Dịch:

Jim thân mến,

Mình viết thư này để nói cho bạn nghe về những quy tắc trong gia đình mình. Đây là một chủ đề thú vị đúng không? Rõ ràng là mỗi gia đình đều có những quy tắc riêng. Gia đình mình cũng có một vài quy tắc riêng ngoài các quy tắc truyền thống, đặc biệt là trong năm học cuối cấp này của mình.

Thứ nhất là mình không được phép xem ti vi, hầu như mọi lúc, trừ những lúc có phim hay hoặc khi mình đã làm xong tất cả bài tập về nhà. Và bố mẹ mình không bao giờ cho phép mình thức quá khuya.

Kế đến là bố mẹ mình không cho phép mình đi ra ngoài với bạn bè nếu như không có việc gì cần thiết, ví dụ như sinh nhật hay lễ tang.

Ngoài ra, mình phải ăn uống điều độ để giữ sức khỏe cho kỳ thi sắp tới. Và một điều nữa mà mình phải duy trì đó là nói chuyện điện thoại, mình phải đặt giới hạn cho việc sử dụng điện thoại.

Bạn có nghĩ mình có quá nhiều quy tắc để tuân thủ không? Hoặc mình không có quyền lợi hoặc sự tự do để làm những việc mà mình muốn hoặc thích không?

Hãy nói cho mình biết về những quy tắc của gia đình bạn nhé. Mình sẽ rất vui khi được nghe về chúng.

Mình dừng bút tại đây thôi, nhớ gửi lời chào của mình đến gia đình bạn nhé.

Chúc bạn lời chúc tốt đẹp nhất,

Tên

Language focus (trang 18-19 SGK)

Listen and repeat: Nghe và lặp lại
Practise reading these sentences: Thực hành đọc các câu sau

Dịch:

1. Tôi thấy một vài con dơi bay ra từ túi.

2. Anh ta thường nói chuyện với những tốc độ khác nhau.

3. Cô ấy đã xé tấm ảnh thành 1 nửa.

4. Tôi luôn có cuộc hẹn vào những ngày mưa.

5. Bọn trẻ đang chơi đồ chơi.

Underline the most suitable tense form in each sentence: Gạch chân dạng thì thích hợp nhất trong mỗi câu

1. Have you seen
Bạn có nhìn thấy túi xách của tôi ở đâu không? Tôi không tìm thấy nó.

2. Have you enjoyed
Chào Peter, bạn từ trận đấu về đấy à? Bạn có thích nó không?

3. was
Đây là ảnh của ông cố tôi. Ông ấy đã kết hôn 6 lần.

4. Did you give / saw
Bạn đã gửi lời nhắn của tôi cho Helen khi gặp cô ấy chưa?

5. didn’t listen
Xin lỗi, bạn có thể nói lại được không? Tôi không nghe thấy gì cả.

6. Have you two met
Hai người đã gặp nhau trước đây chưa? Laura, đây là Peter.

7. Did you meet
Bạn có gặp ai thú vị tại bữa tiệc không?

Decide which answer (A, B or C) best fits each space: Chọn đáp án (A, B hoặc C) thích hợp nhất cho mỗi chỗ trống

1. B      2. C      3. A      4. A      5. B      6. B      7.B

8. C      9. B      10. C      11. B      12. C      13. C      14. A      15. B

Bài dịch tham khảo:

Linda thân mến,

Xin lỗi vì lâu rồi không viết thư cho bạn, nhưng dạo gần đây mình rất bận. Tháng trước mình có kì thi, nên mình phải học suốt chứ chẳng làm gì khác. Dù sao thì mình cũng đã ngừng học và đang đợi kết quả thi.

Như bạn thấy ở bức thư này, mình đã đổi địa chỉ và hiện tại thì mình đang sống tại Corydon. Mình đã quyết định chuyển khỏi trung tâm Luân Đôn bởi vì chi phí ở đó đã trở nên đắt đỏ. Một người bạn đã nói với mình về căn hộ này, và mình đã chuyển đến đây vào khoảng hai tháng trước.

Khi bạn tới nước Anh vào mùa hè này, hãy ghé thăm mình nhé. Mình sẽ ở lại đây cho đến giữa tháng Tám. Sau đó, mình sẽ đi nghỉ lễ ở Scotland.

Hồi âm cho mình sớm nhé,

Margaret

Trên đây là toàn bộ nội dung phần Tiếng Anh lớp 12 cơ bản Unit 1. Mời các bạn cùng theo dõi các bài viết khác trong chuyên mục: Tiếng Anh lớp 12.

We on social :

Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *