Tiếng anh lớp 11 Unit 6 Global warming – Hiện tượng trái đất nóng lên

Tiếng anh lớp 11 Unit 6 Global warming

Mục lục

Mời các bạn học sinh lớp 11 cùng học Tiếng anh lớp 11 Unit 6 Global warming ( trang 6-17 SGK)

Tiếng anh lớp 11 Unit 6 Global warming

GETTING STARTED: MỞ ĐẦU (TRANG 6-7 SGK)

1. Listen and read (Nghe và đọc)

Cô Hoa: Nào, Nhóm 2. Các em chuẩn bị đến đâu rồi? Có phải chủ đề của các em là sự nóng lên của trái đất không?

Lan: Vâng, thưa cô. Chúng em đã quyết định đưa ra những ý chính để thảo luận và nhất trí với cách trình bày trực tuyến. Đã bàn xong về nội dung, giờ chúng em tìm kiếm thông tin hỗ trợ.

Cô Hoa: Tốt.

Minh: Trước hết, chúng em sẽ trình bày các nguyên nhân gây nên hiện tượng này như sự phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính từ nhà máy hay xe cộ.

Mai: Còn có các nguyên nhân khác nữa như việc sử dụng phân bón hóa học và nạn phá rừng. Sự nóng lên của toàn cầu là hành động do con người gây ra.

Minh: Do con người?

Cô Hoa: Đúng thế! Trước đây nhiều ngành công nghiệp đã chối bỏ việc góp phần tạo nên hiện tượng trái đất nóng lên nhưng giờ đây hầu hết mọi người đã thừa nhận tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm.

Minh: Em hiểu rồi. Vậy chúng ta sẽ tập trung đến các ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu đến sức khỏe con người và đời sống trên trái đất nói chung.

Mai: Đúng. Đối xử với môi trường thiếu trách nhiệm, giờ đây con người phải hứng chịu tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu. Bạn có đồng ý thế không Lan ?

Lan: Mình đồng ý. Hiện tượng nóng lên toàn cầu làm khí hậu biến đổi, cho phép bệnh truyền nhiễm lây lan dễ dàng hơn. Chúng ta cũng nên làm rõ quá trình gây nên các bệnh liên quan đến sức nóng dưới tác động của hiện tượng này.

Mai: Nó cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nguồn cung cấp nước, đe dọa sản xuất lương thực và gây xáo trộn cân bằng sinh thái.

Cô Hoa: Những ý này rất hay. Các em đã tìm ra được giải pháp nào chưa?

Lan: Dạ có, thưa cô Hoa. Chúng em sẽ đề cập đến việc thay đổi các thói quen hàng ngày để giảm bớt lượng khí thải carbon.

Cô Hoa: Tốt lắm. Bây giờ các hãy điểm lại tất cả các ý chính và quyết định người thay mặt nhóm trình bày mỗi phần.

Lan, Minh, và Mai: Cảm ơn cô Hoa vì đã giúp đỡ chúng em ạ.

2. Answer the questions. (Trả lời câu hỏi)

1. Global warming.

2. Three parts: 1 ) the causes, 2) the effects, 3) the solutions.

3. The greenhouse gas emissions from factories and vehicles; use of chemical and deforestation.

4. Climate change allows for infectious diseases to spread more easily; contributes to heat-related illnesses and death; has severe impact on water supplies, threatens food production and upsets ecological balance.

5. They should change their daily habits.

3. Read the conversation again. Match the words and phrases with their definitions.(Hãy đọc lại đoạn hội thoại. Ghép từ hoặc cụm từ với các định nghĩa.)

1-c: greenhouse gas – a gas in the atmosphere that traps heat above the earth (khí nhà kính)

2-g: climate change – a long-term change in the earth’s weather due to changes in the atmosphere (biến đổi khí hậu)

3-d: emission – a gas or other substance which is sent out into the air (khí thải)

4-b: carbon footprint – the amount of carbon dioxide released into the atmosphere (dấu chân carbon, lượng khí thải cac-bon thải ra môi trường)

5-a: global warming – an increase in the average temperature of the earth’s atmosphere (hiện tượng trái đất nóng lên)

6-e: infectious disease – an illness that can be passed from one person to another, especially through the air people breathe (bệnh truyền nhiễm)

7-h: ecological balance – a stable ecosystem in which a large number of species live together (cân bằng sinh thái)

8-f: heat-related illness – poor health resulting from extreme heat (bệnh liên quan đến nhiệt)

4. Find the sentences with the structure having + past participle in the conversation and write them in the spaces below.

(Tìm những câu có cấu trúc having + past participle trong đoạn hội thoại trên và viết xuống hộp bên dưới.)

In the past, a lot of industries denied having contributed to global warming.

Having treated the environment irresponsibly, humans now have to suffer the effects of global warming

Mời các bạn xem phần tiếp theo Tiếng anh lớp 11 Unit 6 Global warming ( trang 6-11 SGK)

We on social :

Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *