Tiếng anh lớp 11 Unit 7 Further Education – Giáo dục nghề

Tiếng anh lớp 11 Unit 7 Further Education

Mời các bạn học sinh lớp 11 cùng học Tiếng anh lớp 11 Unit 7 Further Education ( trang 18-29 SGK)

Tiếng anh lớp 11 Unit 7 Further Education

GETTING STARTED: MỞ ĐẦU (TRANG 18-19 SGK)

1. Listen and read (Nghe và đọc)

Phong: Này, cậu ngồi trước màn hình máy tính lâu quá rồi đấy nhé. Đang tìm kiếm cái gì thế?

Kevin: Ờ, mấy hôm nay mình đang tìm kiếm thông tin về giáo dục bổ túc. Mình đọc được rất nhiều về vấn đề này trên các trang mạng khác nhau.

Phong: Giáo dục bổ túc là gì?

Kevin: Về cơ bản đó là bậc giáo dục dưới trình độ bằng cấp dành cho những người đã tốt nghiệp trung học, có thể ở hình thức học thuật hay đào tạo nghề.

Maria: Nghe có vẻ thú vị! Chúng khác nhau thế nào?

Kevin: Các khóa học thuật giúp chúng ta phát triển kỹ năng phân tích, tư duy phản biện và kiến thức cho giáo dục nâng cao ở các trường cao đẳng và đại học.

Phong: Có phải ai tham gia các khóa học này sẽ được cấp bằng cử nhân?

Kevin: Chính xác. Đó là bậc đại học. Ở bậc cao học, bạn sẽ được nhận bằng thạc sĩ, hoặc tiến sĩ. Bằng tiến sĩ, hay còn gọi là học vị tiến sĩ, là bằng cấp đại học cao nhất.

Maria: Mình hiểu rồi. Thế còn các khóa học nghề?

Kevin: Chúng cung cấp cho chúng ta những kỹ năng thực hành, đào tạo và trang bị trình độ chuyên môn để có thể thành công trong một lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể.

Maria: Ờ vậy kế hoạch tương lai của bạn là gì?

Kevin: Gần đây mình nghĩ đến chuyện đi du học. Ngoài việc cải thiện các kỹ năng ngôn ngữ. mình có thể tìm hiểu thêm về các nền văn hóa khác. Cũng có thể hứng thú lắm đây!

Phong: Và tốn kém hơn…

Kevin: Nhưng chúng ta có thể xin học bổng.

Maria: Ừ, có thể mình cần thêm thời gian để quyết định chọn chuyên ngành, vì thế mình sẽ không vào thẳng đại học sau khi tốt nghiệp trung học.

Kevin: Ý kiến hay đấy! Nhiều học sinh thích nghỉ ngơi một năm trong khoảng thời gian sau khi học xong trung học và trước khi vào đại học để họ có thể tham gia công việc tình nguyện, đi thực tập và du lịch.

Maria: Mình hoàn toàn đồng ý. Mình đã đến một số nước từ năm lớp 9. Năm tới mình dự định đi Thái Lan làm tình nguyện viên ở một trại trẻ. Mình hy vọng kinh nghiệm thực tế sẽ khiến lý lịch của mình ấn tượng.

2. Work in pairs. Complete each sentence with no more than three words.

(Làm bài tập theo cặp. Hoàn thiện câu bằng cách điền vào ô trống không quá 3 từ.)

1. academic or vocational

2. undergraduate and postgraduate

3. a bachelor’s degree

4. vocational courses / a vocational course

5. apply for scholarships

Dịch:

1. Các cơ sở giáo dục nghề đưa ra các khóa học thuật và các khóa học nghề cho học sinh.

2. Giáo dục đại học có thể chia ra làm 2 trình độ: trước khi tốt nghiệp và sau khi tốt nghiệp.

3. Sau khi hoàn thành khóa học trước khi tốt nghiệp, sinh viên có thể nhận bằng cử nhân.

4. Những học sinh muốn kĩ năng thực tế và muốn chuẩn bị cho nghề nghiệp hoặc sự chuyên nghiệp nên chọn khóa học nghề.

5. Những học sinh muốn nhận được một số tiền để giúp mình chi trả cho việc học tập có thể đăng kí nhận học bổng.

3. Work in groups of three. Read the conversation again and answer the question.(Làm bài tập theo nhóm 3 người. Đọc lại đoạn hội thoại một lần nữa và trả lời câu hỏi.)

1. They can pursue further education.

2. They can help students develop analytical skills, critical thinking and knowledge for higher education at a university or college.

3. Because they want to take some time before deciding on their career and major.

4. Taking a gap year can allow students to do voluntary work or internships, and travel. This practical experience will make their CVs look good.

4. Work in pairs. Discuss your plans after leaving secondary school.

(Làm bài tập theo cặp. Thảo luận kế hoạch sau khi tốt nghiệp trung học.)

My dad is a doctor and his love for his chosen career has inspired me to follow in his I footsteps. I have decided to go to a medical school after graduation where I can learn. about different diseases. I would like to be a surgeon, but first of all, I will need to become a medical doctor because I will have to gain practical experience for at least a number of years.

Well, taking a year off after graduation from high school is a great idea for me. During this time I can do something useful that I may not have an opportunity to do again. I love doing voluntary jobs because it will provide me with some great life skills like learning to take care of myself and living on a tight budget! I plan to work at a homeless shelter this summer, right after graduation. I will serve food and help clean up for homeless people. Helping others makes me feel good, and I think I will gain so much from doing this job.

Mời các bạn xem phần tiếp theo Tiếng anh lớp 11 Unit 7 Further Education ( trang 18-29 SGK)

We on social :

Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *