Tiếng anh lớp 11 Unit 5 Being a part of Asean – Trở thành một phần của Asean

Tiếng anh lớp 11 Unit 5

Mục lục

Being a part of Asean

Mời các bạn học sinh lớp 11 cùng học Tiếng anh lớp 11 Unit 5 Being a part of Asean ( trang 58-69 SGK)

Tiếng anh lớp 11 Unit 5 Being a part of Asean

GETTING STARTED: MỞ ĐẦU (TRANG 58-59 SGK)

1. Listen and read (Nghe và đọc)

Bảo Thy: Bố ơi, con đang định tham gia cuộc thi về Khối ASEAN và Hiến Chương ASEAN. Con thấy các bạn bạn cùng lớp đang tập trả lời câu hỏi. Các bạn ấy càng ngày càng biết nhiều và càng tự tin hơn con đấy bố ạ.

Ông Lâm: Ồ, đó là lý do khiến con lo lắng ư? Bố có thể giúp con. Đầu tiên, hãy trả lời khối ASEAN là gì?

Bảo Thy: Dạ, con biết rằng ASEAN là từ viết tắt thay cho cụm từ Các quốc gia Đông Nam Á và được thành lập vào ngày 8/8/1967.

Ông Lâm: Đúng rồi. Khối này có bao nhiêu thành viên?

Bảo Thy: Tính đến năm 2010 khối này có 10 quốc gia thành viên nhưng bây giờ có thể nhiều hơn thế vì có nhiều quốc gia khác đã làm đơn xin gia nhập khối.

Ông Lâm: Giỏi lắm. Vậy con biết gì về mục tiêu và mục đích của khối nào?

Bảo Thy: Con biết rằng khối này đang tập trung vào việc cải thiện nền kinh tế của các quốc gia và duy trì hòa bình và sự ổn định trong khu vực. Nhưng bố ơi, các thành viên ASEAN giúp nhau bằng cách nào ạ?

Ông Lâm: À, họ làm điều họ có thể làm được. Chẳng hạn như Singapore cung cấp học bổng du học Singapore và học bổng du học các nước thuộc khối ASEAN cho sinh viên thuộc các nước thuộc khối ASEAN khác.

Bảo Thy: Con cảm ơn bố. Con sẽ cố gắng nhớ điều đó. Con nghĩ rằng ASEAN còn tổ chức các hoạt động thể thao chẳng hạn như Đại Hội Thể Thao Các Nước Đông Nam Á, Đại Hội Thể Thao Người Khuyết Tật Các Nước Đông Nam, Đại Hội Thể Thao học Sinh Đông Nam Á.

Ông Lâm: Giỏi lắm. Thế còn Hiến Chương ASEAN thì thế nào? Con có nhớ những nguyên tắc chính của khối không?

Bảo Thy: Chờ con một chút. … đó là “quyền được sống mà không có sự can thiệp từ bên ngoài.”

Ông Lâm: Đúng vậy, nhưng vẫn còn những nguyên tắc khác nữa đấy. Bố thấy con nên đọc qua bản Hiến Chương lại nhé. Bố sẽ tiếp tục hỏi con vào tối nay sau khi xong việc.

Bảo Thy: Bố thật tuyệt! Con hy vọng sẽ đoạt giải.

2. What is the conversation about. Choose the best answer.

(Đoạn hội thoại trên nói về điều gì? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.)

а. Preparation for a competition on ASEAN and the ASEAN Charter

3. Match each word with its definition. Then practise reading the words aloud.

(Hãy ghép từ đúng với định nghĩa của nó. Sau đó đọc to những từ đó lên.)

1-e: stability – the quality of being steady and not changing (ổn định)

2-a: maintain – keep (something) in a particular condition; enable something to continue (duy trì)

3-c: charter – the written description of the fundamental principles and aims of an organisation (điều lệ)

4-b: association – an organised group of people who have common interests, activities or purposes (hiệp hội)

5-d: bloc – a group of countries or parties with similar political (khối)

4. Read the conversation again and answer the questions.

(Đọc lại đoạn hội thoại rồi trả lời câu hỏi.)

1. She looks worried because her classmates know a lot more about ASEAN and the ASEAN Charter, and more confident than her.

2. As of 2010, it consists of ten member states, but it may get bigger because other countries have applied to join the bloc.

3. ASEAN focuses on improving member states’ economies, and maitaining regional peace and stability.

4. It offers the Singapore Scholarship and the ASEAN Scholarship to students from other ASEAN countries.

5. He wants her to tell him the main principles of the ASEAN Charter.

6. He’ll continue quizzing her tonight after work.

5. Underline the phrases with the -ing form in the conversation. Compare the answers with your partner’s.

(Gạch dưới những cụm từ có -ing trong đoạn hội thoại. So sánh câu trả lời của em với của bạn bên cạnh.)

1. I have practised answering suggest reading, continue quizzing (gerunds as objects after some verbs)

2. thinking of participating, focuses on improving….maitaining (gerunds as objects after verbs and prepositions)

3. I’m thinking. I’m hoping (state verbs in continuous form)

Mời các bạn xem phần tiếp theo Tiếng anh lớp 11 Unit 5 Being a part of Asean ( trang 58-69 SGK)

We on social :

Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *