Tóm tắt và giải hóa lớp 8 bài 40: Dung dịch

Tóm tắt và giải hóa lớp 8 bài 40: Dung dịch

Dưới đây là bài tóm tắt và giải hóa lớp 8 bài 40 mà bạn có thể tham khảo để học hóa tốt hơn !

1. Tóm tắt hóa học lớp 8 bài 40:

–   Dung môi là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch.

–   Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi.

–   Dung dịch là hỗn hợp đồng chất của dung môi và chất tan.

–   Ở nhiệt độ xác định:

Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan.

Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan.

–   Muốn chất rắn tan nhanh trong nước, ta thực hiện 1, 2 hoặc cả ba biện pháp sau:

Khuấy dung dịch.

Đun nóng dung dịch.

Nghiền nhỏ chất rắn.

2. Hướng dẫn giải bài tập Hóa học 8 bài 40:

Bài 1 trang 138

Thế nào là dung dịch, dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa ? Hãy dẫn ra những thí dụ để minh họa.

Bài giải :

–   Dung dịch là hỗn hợp đồng chất của dung môi và chất tan.

–   Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan.

–   Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan.

Thí dụ: Cho dần dần và liên tục đường vào cốc nước, khuấy đều, nhẹ.

Nhận xét:

Ở giai đoạn đầu ta được dung dịch đường, vẫn có thể hòa tan thêm đường (dung dịch chưa bão hòa).

Ở giai đoạn sau ta được dung dịch đường không thể hòa tan thêm đường. Ta có dung dịch đường bão hòa (lọc qua giấy lọc, có những tinh thể không tan).

Bài 2 trang 138

Em hãy mô tả những thí nghiệm để chứng minh rằng muốn hòa tan nhanh một chất rắn trong nước ta có thể chọn những biện pháp nghiền nhỏ chất rắn, đun nóng, khuấy dung dịch.

Bài giải :

Cho cùng một lượng muối ăn (sử dụng muối đã nghiền nhỏ) và muối hột hòa tan vào 2 cốc có cùng một thể tích nước và khuấy đều như nhau, ta nhận thấy muối ăn tan nhanh hơn muối hột.

Cho một khối lượng đường như nhau vào 2 cốc thủy tinh có cùng thể tích nước. Một cốc để nhiệt độ phòng, một cốc đun nóng. Ta thấy cốc đun nóng đường tan nhanh hơn cốc để ở nhiệt độ phòng.

Bài 3 trang 138

Em hãy mô tả cách tiến hành những thí nghệm sau:

a) Chuyển đổi từ một dung dịch NaCl bão hòa thành một dung dịch chưa bão hòa (ở nhiệt độ phòng).

b) Chuyển đổi từ một dung dịch NaCl chưa bão hòa thành một dung dịch bão hòa (ở nhiệt độ phòng).

Bài giải :

a) Ta cho thêm nước (ở nhiệt độ phòng) vào dung dịch NaCl bão hòa sẽ được dung dịch chưa bão hòa.

b) Thêm NaCl vào dung dịch NaCl chưa bão hòa khuấy kĩ tới khi dung dịch không hòa tan thêm được NaCl. Lọc qua giấy lọc. Nước lọc là dung dịch NaCl bão hòa ở nhiệt độ phòng.

Bài 4 trang 138

Cho biết ở nhiệt độ phòng thí nghiệm (khoảng 20oC), 10 gam nước có thể hòa tan tối đa 20 gam đường; 3,6 gam muối ăn.

a) Em hãy dẫn ra những thí dụ về khối lượng của đường, muối ăn để tạo ra những dung dịch chưa bão hòa với 10 gam nước.

b) Em có nhận xét gì nếu người ta khuấy 25 gam đường vào 10 gam nước; 3,5 gam muối ăn vào 10 gam nước (nhiệt độ phòng thí nghiệm) ?

Bài giải :

a) Hòa tan một lượng đường dưới 20 gam hoặc một lượng muối ăn dưới 3,6 gam trong 10 gam nước ở nhiệt độ phòng thí nghiệm ta được dung dịch chưa bão hòa.

b) Nếu người ta khuấy 25 gam đường vào 10 gam nước thì chắc chắn rằng lượng đường sẽ không hòa tan hết sẽ còn lại 25 – 20 = 5 gam

Hòa tan 3,5 gam muối ăn vào 10 gam nước ta sẽ được dung dịch chưa bão hòa vì dung dịch còn có thể hòa tan thêm một lượng muối ăn nữa (3,6 – 3,5 = 0,1 gam)

Bài 5 trang 138

Trộn 1 ml rượu etylic (cồn) với 10 ml nước cất. Câu nào sau đây diễn đạt đúng:

A. Chất tan là rượu etylic, dung môi là nước.

B. Chất tan là nước, dung môi là rượu etylic.

C. Nước hoặc rượu etylic có thể là chất tan hoặc là dung môi.

D. Cả hai chất nước và rượu etylic vừa là chất tan, vừa là dung môi.

Bài giải :

Rượu etylic tan vô hạn trong nước hoặc có thể nói nước tan vô hạn trong rượu etylic.Theo đề bài cho V rượu etylic (1 ml) ít hơn V nước (10 ml) nên câu A diễn đạt đúng.

⇒ Chọn đáp án A.

Bài 6 trang 138

Hãy chọn câu trả lời đúng:

Dung dịch là hỗn hợp:

A. Của chất rắn trong chất lỏng.

B. Của chất khí trong chất lỏng

C. Đồng nhất của chất rắn và dung môi

D. Đồng nhất của dung môi và chất tan.

Bài giải :

Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.

⇒ Chọn đáp án D.

3. Hướng dẫn giải bài tập Sách bài tập Hóa học 8 bài 40:

Bài 40.1 trang 56

Trong phòng thí nghiệm có sẵn một dung dịch NaCl. Bằng phương pháp thực nghiệm, em hãy xác định dung dịch NaCl này là bão hoà hay chưa bão hoà. Trình bày cách làm.

Bài giải :

Lấy khoảng 50 ml dung dịch NaCl cho vào bình đựng. Cân một lượng muối tinh khiết NaCl (thí dụ 1 g NaCl) cho vào bình đựng dung dịch NaCl, lắc kĩ một thời gian. Nếu :

  • Có hiện tượng một phần hoặc toàn lượng NaCl bị hòa tan, ta kết luận dung dịch NaCl ban đầu là chưa bão hoà ở nhiệt độ phòng.
  • Không xảy ra hiện tượng gì (lượng NaCl thêm vào bình không bị hoà tan), ta kết luận dung dịch NaCl ban đầu là bão hoà ở nhiệt độ phòng.

 

Đây là nội dung tóm tắt và giải bài tập Chương 6 bài 40: Dung dịch trong chương trình hóa học lớp 8 mà các bạn có thể tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo các bài viết tương tự trong chuyên mục : Hóa học lớp 8

We on social :

Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *