Tóm tắt và giải hóa lớp 8 bài 39: Bài thực hành 6

Tóm tắt và giải hóa lớp 8 bài 39: Bài thực hành 6

Dưới đây là bài tóm tắt và giải hóa lớp 8 bài 39 mà bạn có thể tham khảo để học hóa tốt hơn !

Hoa 8 bai 39

1. Tóm tắt hóa học lớp 8 bài 39:

Thí nghiệm 1: Nước tác dụng với natri.

Thí nghiệm 2: Nước tác dụng với vôi sống CaO.

Thí nghiệm 3: Nước tác dụng với điphotpho pentaoxit.

2. Hướng dẫn giải bài tập Hóa học 8 bài 39:

Tường trình trang 133:

Nêu hiện tượng quan sát được, giải thích và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong ba thí nghiệm.

Thí nghiệm 1:

Hiện tượng :

Miếng Na tan dần.

Có khí thoát ra.

Miếng giấy lọc có tẩm phenolphtalein đổi thành màu đỏ.

Phương trình hóa học :

2Na + H2O → 2NaOH + H

Giải thích :

Do Na phản ứng rất mạnh với nước tạo dung dịch bazơ làm phenolphtalein chuyển hồng, phản ứng giải phóng khí H2.

Thí nghiệm 2:

Hiện tượng :

Mẩu vôi nhão ra và tan dần.

Phản ứng tỏa nhiều nhiệt.

Dung dịch làm đổi màu quỳ tím thành màu xanh (nếu dùng phenolphtalein thì chuyển thành màu đỏ).

Phương trình hóa học :

 CaO + H2O → Ca(OH)2

Giải thích :

CaO tan trong nước tạo dung dịch Ca(OH)2 có tính bazơ làm quỳ tím chuyển xanh (phenolphtalein) chuyển hồng, phản ứng tỏa nhiệt.

Thí nghiệm 3:

Hiện tượng :

Photpho cháy sáng.

Có khói màu trắng tạo thành.

Sau khi lắc khói màu trắng tan hết.

Dung dịch làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ.

Phương trình hóa học :

4P + 5O2 Mui ten 2P2O5

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Giải thích :

Photpho đỏ phản ứng mạnh với khí oxi tạo khói trắng là P2O5. P2O5 là oxit axit, tan trong nước tạo dung dịch axit H3PO4 làm quỳ tím chuyển đỏ.

 

Đây là nội dung bài Thực hành 6 của chương trình hóa học lớp 8 mà các bạn có thể tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo các bài viết tương tự trong chuyên mục : Hóa học lớp 8

We on social :

Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *