Tóm tắt kiến thức toán lớp 10 bài 2: Tập hợp

Tóm tắt kiến thức toán lớp 10 bài 2: Tập hợp

Dưới đây là bài tóm tắt kiến thức và hướng dẫn giải toán lớp 10 bài 2: Tập hợp, mà các bạn có thể tham khảo để học tốt hơn!

tóm tắt kiến thức và hướng dẫn giải toán lớp 10 bài 2: Tập hợp

Tóm tắt kiến thức toán lớp 10 bài 2

Với bài này, các bạn cần nắm được các nội dung sau

I – KHÁI NIỆM TẬP HỢP

1. Tập hợp và phần tử:

Tập hợp (còn gọi là tập) là một khái niệm cơ bản của toán học, không có định nghĩa.

2. Cách xác định tập hợp:

Ta có thể xác định một tập hợp bằng hai cách sau

a) Liệt kê các phần tử của nó

b) Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó

3. Tập hợp rỗng:

Tập hợp rỗng, Kí hiệu là , là tập hợp không chứa phần tử nào

II – TẬP HỢP CON

Nếu mọi phần tử của tập hợp A đề là phần tử của tập hợp B thì ta nói A là một tập hợp con của B, kí hiệu A ⊂ B.

III – TẬP HỢP BẰNG NHAU

Khi A ⊂ B A ⊂ B ta nới tập hợp A bằng tập hợp B và viết là A = B

Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6 bài 4

Bài tập trong sách: (sgk/13)

 

Câu 1: 

a) Cho A = {x ∈ N ∣ x < 20 và x chia hết cho 3}

Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp A.

b) Cho tập hợp B = {2, 6, 12, 20, 30}.

Hãy xác định B bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó

c) Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp các học sinh lớp em cao dưới 1m60.

Lời giải:

a) Tập hợp A là tập hợp chia hết cho 3 và nhỏ hơn 20.

                   A = {0; 3; 6; 9; 12; 15; 18}

b) Ta có: 2 = 1 . 2; 6 = 2 . 3; 12 = 3 . 4; 20 = 4 . 5; 30 = 5 . 6.

     Vậy:      B = {x = n(n + 1) ∣ n  ∈ N* và n ≤ 5}

c) Ví dụ:    C = {Huệ, Liên, Hiền}

Câu 2: Trong hai tập hợp A và B dưới đây, tập hợp nào là tập hợp con của tập hợp còn lại? Hai tập hợp A và B có bằng nhau không?

a) A là tập hợp các hình vuông

    B là tập hợp các hình thoi.

b) A = {nNn là một ước chung của 24 và 30}

    B = {nNn là một ước của 6}

Lời giải:

a) A ⊂ B, vì mỗi hình vuông đều là hình thoi.

    A ⊄ B, vì có hình thoi không phải là hình vuông.

Vậy A ≠ B.

b) C = {1; 2; 3; 6}

    C = {1; 2; 3; 6}

Ta có: A ⊂ B và B ⊂ A.

Vậy A = B.

Câu 3: Tìm tất cả các tập hợp con của tập hợp sau:

a) A = {a, b}

b) B = {0, 1, 2}

Lời giải: 

a) A = {a, b

Có các tập hợp con là: ∅; {a}; {b}; {a, b}

b) B = {0, 1, 2

Có các tập hợp con là: ∅; {0}; {1}; {2}; {0; 1}; {0; 2}; {1; 2}; {0; 1; 2}

 

 

Đó là tóm tắt kiến thức và hướng dẫn giải toán lớp 10 bài 2: Tập hợp, các bạn có thể tham khảo. Đừng quên xem thêm các bài giải toán khác tại chuyên mục : Toán Học lớp 10.

We on social :

Facebook

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *