Tiếng anh lớp 4 Unit 2 – I’m from Japan

Tiếng anh lớp 4 Unit 2 – I’m from Japan

Mời các bậc phụ huynh và các bạn lớp 4 học Tiếng anh lớp 4 Unit 2 : I’m from Japan – Mình đến từ Nhật Bản (trang 12-17 SGK)

Tiếng anh lớp 4 Unit 2 - I'm from Japan

PHẦN DÀNH CHO PHỤ HUYNH

Phụ huynh giúp con ôn tập mẫu câu trong phần mẫu câu:

  • Để con nhớ mẫu câu tốt hơn, phụ huynh có thể cùng con đóng vai hội thoại, sử dụng mẫu câu hỏi tên và trả lời, kết hợp với các mẫu câu ở bài 1 để có đoạn hội thoại dài hơn và thú vị hơn
  • Phụ huynh cùng con học theo các phần trong SGK:

+ Look, listen and repeat: Phụ huynh cho các con xem tranh, sau đó nghe băng và lặp lại theo băng khoảng 3 lần

+ Point and say: Phần này phụ huynh cho con chỉ vào tranh, chỉ vào hình nhân vật nào sẽ nói theo lời thoại của nhân vật đó, sử dụng mẫu câu đã hoc.

+ Let’s talk: Phần này là phần luyện tập nói, phụ huynh cùng con đóng vai giao tiếp

+ Listen and tick: Phụ huynh cho con nghe băng để chọn đáp án. Phụ huynh có thể cho con nghe từ 1 đến 2 lần để nắm ý và chọn đáp án. Sau đó có thể cho con nghe thêm 1 đến 2 lần nữa để chép lại hội thoại theo những gì con nghe được

+ Let’s write: Phần này phụ huynh hướng dẫn con chọn những từ đã cho sắn để điền vào chỗ trống, hoàn thành các câu.

+ Let’s sing: Phụ huynh cho con nghe băng, sau đó cùng con hát lại theo băng. Phụ huynh có thể cho con học thuộc bài hát để con có phản xạ tốt hơn với các mẫu câu đã học

+ Listen and number: Phụ huynh cho con nghe băng để chọn đáp án. Phụ huynh có thể cho con nghe từ 1 đến 2 lần để nắm ý và chọn đáp án theo thứ tự xuất hiện của hội thoại. Sau đó có thể cho con nghe thêm 1 đến 2 lần nữa để chép lại hội thoại theo những gì con nghe được

+ Read and complete: Phần này phụ huynh hướng dẫn con đọc lại những mẫu câu đã học và dùng từ đã cho điền vào chỗ trống hoàn thành bài hội thoại.

+ Llisten and repeat: Phụ huynh cho các con nghe băng và lặp lại theo băng khoảng 3 lần

+ Listen and write: Phụ huynh cho con nghe băng và viết lại những gì con nghe được để điền vào chỗ trống. Bài tập nghe này giống như nghe chép chính tả nên phụ huynh ban đầu phụ huynh có thể cho con nghe nhiều lần, sau đó khi con quen có thể giảm số lần nghe xuống.

+ Read and match: Phần này phụ huynh hướng dẫn con đọc, sau đó dựa vào nội dung ở 2 cột để tìm ra các ý khớp với nhau và nối lại

+ Read and write: Phụ huynh hướng dẫn con đọc và điền từ vào chỗ trống để hoàn thành các câu đã cho.

+ Project: Phần này phụ huynh hướng dẫn con sử dụng mẫu câu hỏi tên và trả lời để con lên lớp làm việc nhóm với các bạn

Để con ghi nhớ từ vựng tốt hơn, phụ huynh có thể cho các bé làm thêm bài tập điền từ vào chỗ trống, sắp xếp lại các chữ cái để có 1 từ đúng hoặc chơi trò chơi ô chữ để các con hứng thú hơn.

Tiếng anh lớp 4 Unit 2 – I’m from Japan

tiếng anh lớp 4 unit 2 - lesson 1

Lesson 1 (trang 12-13 SGK)

I – Vocabulary: Từ vựng

Japan : Nhật Bản

Australia : Nước Úc

Malaysia : Nước Ma-lay-sia

II – Senence Patterns

Mẫu câu số 1: Where are you from?

+ Dịch: Bạn từ đâu đến vậy?

+ Mẫu câu này dùng để hỏi người khác từ đâu đến.

III – Exercise: Luyện tập

Look, listen and repeat: Nhìn, nghe và nhắc lại

a/ Nice work!

Thanks.

b/ Hi. I’m Nam.

Hi, Nam. I’m Akiko. Nice to meet you.

c/ Nice to meet you, too. Where are you from, Akiko?

I’m from Japan.

d/ Oh no! Sorry!

Dịch:

a/ Bạn làm đẹp quá!

Cảm ơn bạn.

b/ Chào bạn. Mình là Nam.

Chào Nam. Mình là Akiko. Rất vui được biết bạn.

c/ Mình cũng rất vui được biết bạn. Bạn từ đâu đến vậy, Akiko?

Mình đến từ Nhật Bản.

d/ Ôi không! Mình xin lỗi!

Point and say: Chỉ và đọc lại

a/ Hi. I’m Nam. Where are you from?

Hi, Nam. I’m Hakim. I’m from Malaysia.

b/ Hi. I’m Nam. Where are you from?

Hi, Nam. I’m Tom. I’m from America.

c/ Hi. I’m Nam. Where are you from?

Hi, Nam. I’m Tony. I’m from Australia.

d/ Hi. I’m Nam. Where are you from?

Hi, Nam. I’m Linda. I’m from England.

Dịch:

a/ Chào bạn. Mình là Nam. Bạn từ đâu đến thế?

Chào Nam. Mình là Hakim. Mình đến từ Ma-lay-sia.

b/ Chào bạn. Mình là Nam. Bạn từ đâu đến thế?

Chào Nam. Mình là Tom. Mình đến từ Mỹ.

c/ Chào bạn. Mình là Nam. Bạn từ đâu đến thế?

Chào Nam. Mình là Tony. Mình đến từ Úc.

d/ Chào bạn. Mình là Nam. Bạn từ đâu đến thế?

Chào Nam. Mình là Linda. Mình đến từ Anh.

Listen and tick: Nghe và đánh dấu V

1. Hi. I’m Tony.

Hello, Tony. I’m Hakim.

Nice to meet you, Hakim. Where are you from?

I’m from Malaysia.

Dịch:

Chào bạn. Mình là Tony,

Xin chào Tony. Mình là Hakim.

Rất vui được biết bạn, Hakim. Bạn từ đâu đến thế?

Mình đến từ Malaysia.

Chọn c

2. Hi. My name’s Quan.

Hello, Quan. I’m Tom. Nice to meet you.

Where are you from, Tom?

I’m from America.

Dịch:

Chào bạn. Mình tên là Quân.

Xin chào Quân. Mình là Tom. Rất vui được biết bạn.

Bạn từ đâu đến vậy, Tom?

Mình đến từ Mỹ.

Chọn b

3. Hi. My name’s Akiko.

Hello, Akiko. I’m Linda. Nice to meet you.

Where are you from, Linda?

I’m from England.

Dịch:

Chào bạn. Mình tên là Akiko.

Xin chào Akiko. Mình là Linda. Rất vui được biết bạn.

Bạn từ đâu đến vậy, Linda?

Mình đến từ Anh.

Chọn c

Look and write: Nhìn và viết

1. I’m from Australia.

2. I’m from Malaysia.

3. I’m from America.

4. I’m from Japan.

Dịch:

1. Mình đến từ Úc.

2. Mình đến từ Ma-lay-sia.

3. Mình đến từ Mỹ.

4. Mình đến từ Nhật Bản.

Let’s sing: Cùng hát nào

Where are you from?

Hi. I’m Mai from Viet Nam.

Hello, Mai. Nice to meet you.

Hi. I’m Akiko from Japan.

Hello, Akiko. Nice to meet you.

Hi. I’m Hakim from Malaysia.

Hello, Hakim. Nice to meet you.

Hi. I’m Linda from England.

Hello, Linda. Nice to meet you.

Dịch:

Chào bạn. Mình là Mai đến từ Việt Nam.

Xin chào Mai. Rất vui được biết bạn.

Chào bạn. Mình là Akiko đến từ Nhật Bản.

Xin chào Akiko. Rất vui được biết bạn.

Chào bạn. Mình là Hakim đến từ Ma-lay-sia.

Xin chào Hakim. Rất vui được biết bạn.

Chào bạn. Mình là Linda đến từ Anh.

Xin chào Linda. Rất vui được biết bạn.

Mời các bạn xem tiếp phần tiếp theo của bài Tiếng anh lớp 4 unit 2 : I’m from Japan – Mình đến từ Nhật Bản ở trang sau.

We on social :

Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *