Tiếng anh lớp 4 Unit 2 – I’m from Japan

Tiếng anh lớp 4 Unit 2 – I’m from Japan

Tiếng anh lớp 4 Unit 2 – I’m from Japan

tiếng anh lớp 4 unit 2 - lesson 3

Lesson 3 (trang 16-17 SGK)

I – Vocabulary: từ vựng

Now : Hiện tại, bây giờ

Different : Khác, khác nhau

Country : Quốc gia

Flag : Lá cờ

Zoo : Sở thú

II – Sentence Patterns: Mẫu câu

Ôn tập lại mẫu câu đã học ở lesson 1 và lesson 2

  • Where are you from? : Bạn từ đâu đến vậy?
  • What nationality are you? : Quốc tịch của bạn là gì?
III – Execise: Luyện tập

Listen and repeat: Nghe và lặp lại

1. I’m from Japan.

2. I’m Vietnamese.

Dịch:

1. Mình đến từ Nhật Bản.

2. Mình là người Việt Nam.

Listen and tick. Then say aloud: Nghe và đánh dấu. Sau đó hãy đọc to

1. Hi. I’m Akiko. I’m from Tokyo. I’m Japanese.

Chọn b

2. Hello. My name’s Quan. I’m from Viet Nam.

Chọn a

Let’s chant: Cùng hát nào

What nationality are you?

Hello. What’s your name?

My name’s Mai.

Where are you from?

I’m from Viet Nam. Viet Nam.

Where in Viet Nam?

Ha Noi. Ha Noi.

What nationality are you?

Vietnamese. Vietnamese.

Hello. What’s your name?

My name’s Akiko.

Where are you from?

I’m from Japan. Japan.

Where in Japan?

Tokyo. Tokyo.

What nationality are you?

Japanese. Japanese.

Dịch:

Xin chào. Bạn tên gì?

Mình tên là Mai.

Bạn đến từ đâu?

Mình đến từ Việt Nam. Việt Nam.

Bạn đến từ nơi nào của Việt Nam thế?

Hà Nội. Hà Nội.

Quốc tịch của bạn là gì?

Người Việt Nam. Người Việt Nam.

Xin chào. Bạn tên gì?

Mình tên là Akiko.

Bạn đến từ đâu?

Mình đến từ Nhật Bản. Nhật Bản.

Bạn đến từ nơi nào của Nhật Bản thế?

Tokyo. Tokyo.

Quốc tịch của bạn là gì?

Người Nhật. Người Nhật.

Read and complete: Đọc và hoàn thành bảng

Name City Country Nationality
Akiko Tokyo Japan Japanese
Tony Sydney Australia Australian
Linda London England English
Tom New York America American

Dịch bài đọc:

Chào các bạn. Tên mình là Akiko. Mình đến từ Tokyo, Nhật Bản. Mình là người Nhật. Hiện tại mình đang ở Hà Nội. Mình có rất nhiều bạn. Họ đến từ những quốc gia khác nhau. Tom đến từ Sydney, Úc. Cậu ấy là người Úc. Linda đến từ London, Anh. Cô ấy là người Anh. Tom đến từ New York, Mỹ. Cậu ấy là người Mỹ.

Let’s write: Cùng viết nào

Quan: Hi. My name is Quan. What is your name?

You: (1) My name’s Hoa.

Quan: Where are you from?

You: (2) I’m from Viet Nam.

Quan: What nationality are you?

You: (3) I’m Vietnamese.

Dịch:

Quân: Chào bạn. Mình tên là Quân. Bạn tên gì?

Bạn: (1) Mình tên là Hoa

Quân: Bạn đến từ đâu?

Bạn: (2) Mình đến từ Việt Nam.

Quân: Quốc tịch của bạn là gì?

Bạn: (3) Mình là người Việt Nam.

Project: Dự án

Name: Nguyen Thi Hoa

Country: Viet Nam

City: Ho Chi Minh

Nationality: Vietnamese

Dịch:

Tên: Nguyễn Thị Hoa

Quốc gia: Việt Nam

Thành phố: Hồ Chí Minh

Quốc tịch: Việt Nam

Trên đây là toàn bộ nội dung phần tiếng anh lớp 4 Unit 2. Mời các bạn cùng theo dõi các bài viết khác trong chuyên mục: Tiếng Anh lớp 4.

We on social :

Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *