Tóm tắt và giải hóa lớp 9 bài 14 – Thực hành : Tính chất hóa học của bazơ và muối

Tóm tắt và giải hóa lớp 9 bài 14 – Thực hành : Tính chất hóa học của bazơ và muối

Dưới đây là bài tóm tắt và giải hóa lớp 9 bài 14 mà bạn có thể tham khảo để học hóa tốt hơn !

Thuc hanh

1. Tóm tắt hóa học lớp 9 bài 14:

Thí nghiệm 1: Natri hiđroxit tác dụng với muối.

Thí nghiệm 2: Đồng (II) hiđroxit tác dụng với axit.

Thí nghiệm 3: Đồng (II) sunfat tác dụng với kim loại.

Thí nghiệm 4: Bari clorua tác dụng với muối.

Thí nghiệm 5: Bari clorua tác dụng với axit.

2. Hướng dẫn giải bài tập Hóa học 9 bài 14:

Tường trình trang 44 :

Thí nghiệm 1 : Natri hiđroxit tác dụng với muối.

1. Hiện tượng : Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ.

2. Giải thích : Dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch FeCl3 tạo ra kết tủa Fe(OH)3 nâu đỏ.

3. Phương trình : 3NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3 + 3NaCl

4. Kết luận: Bazơ kiềm tác dụng với muối tạo thành bazơ mới và muối mới.

Thí nghiệm 2 : Đồng (II) hiđroxit tác dụng với axit.

1. Hiện tượng: Kết tủa tan tạo dung dịch trong suốt màu xanh lam.

2. Giải thích: Kết tủa tan là do HCl tác dụng với Cu(OH)2 tạo dd trong suốt màu xanh lam.

3. Phương trình: Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

4. Kết luận: Bazơ tác dụng với dung dịch axit tạo muối và nước.

Thí nghiệm 3 : Đồng (II) sunfat tác dụng với kim loại.

1. Hiện tượng : Trên đinh sắt xuất hiện lớp chất rắn màu đỏ.

2. Giải thích : Fe đẩy Cu ra khỏi dung dịch muối CuSO4. Cu bám vào trên bề mặt đinh sắt.

3. Phương trình : Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

4. Kết luận : Kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi muối tạo muối mới và giải phóng kim loại.

Thí nghiệm 4 : Bari clorua tác dụng với muối.

1. Hiện tượng : Xuất hiện kết tủa trắng không tan.

2. Giải thích : BaCl2 tác dụng với Na2SO4 tạo ra BaSO4 màu trắng không tan.

3. Phương trình : BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 ↓ + 2NaCl

4. Kết luận : Muối tác dụng với muối tạo thành hai muối mới trong đó có 1 muối không tan.

Thí nghiệm 5: Bari clorua tác dụng với axit.

1. Hiện tượng : Xuất hiện kết tủa trắng.

2. Giải thích : BaCl2 tác dụng với H2SO4 tạo ra kết tủa trắng BaSO4

3. Phương trình : BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2HCl

4. Kết luận : Muối tác dụng với axit tạo muối mới không tan và axit mới.

 

Đây là nội dung tóm tắt và giải bài tập Chương 1 bài 14 – Thực hành : Tính chất hóa học của bazơ và muối của chương trình hóa học lớp 9 mà các bạn có thể tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo các bài viết tương tự trong chuyên mục : Hóa học lớp 9

We on social :

Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *