Tóm tắt và giải hóa lớp 8 bài 45: Bài thực hành 7

Tóm tắt và giải hóa lớp 8 bài 45: Bài thực hành 7

Dưới đây là bài tóm tắt và giải hóa lớp 8 bài 45 mà bạn có thể tham khảo để học hóa tốt hơn !

1. Tóm tắt hóa học lớp 8 bài 45 :

Pha chế dung dịch: Hãy tính toán và pha chế các dung dịch sau :

Thực hành 1: 50 g dung dịch đường có nồng độ 15%.

Thực hành 2: 100 ml dung dịch natri clorua có nồng độ 0,2M.

Thực hành 3: 50 g dung dịch đường 5% từ dung dịch đường có nồng độ 15% ở trên.

Thực hành 4: 50 ml dung dịch natri clorua có nồng độ 0,1M từ dung dịch natri clorua có nồng độ 0,2M ở trên.

2. Hướng dẫn giải bài tập Hóa học 8 bài 45 :

Tường trình trang 153:

Thực hành 1 :

Phần tính toán :

Khối lượng chất tan (đường) cần dùng là :

mct = (15% x 50) / 100% = 7,5 (g)

Khối lượng nước cần dùng là :

mH2O = mdd – mct = 50 – 7,5 = 42,5 (g)

Phần thực hành :

Cần 7,5 g đường khan cho vào cốc có dung tích 100 ml, khuấy đều với 42,5 g nước, được 50 g dung dịch đường 15%.

Thực hành 2 :

Phần tính toán :

100 ml = 0,1 lít

Số mol NaCl cần dùng là :

nNaCl = CM x V = 0,2 x 0,1 = 0,02 (mol)

Khối lượng NaCl là :

m = n x M =  0,02 x 58,2 = 1,17 (g)

Phần thực hành :

  • Cho 1,17 g NaCl khan cho vào cốc chia độ.
  • Rót từ từ nước vào cốc và khuấy đều đến cho vạch 100ml, ta thu được 100 ml dung dịch NaCl 0,2M.

Thực hành 3:

Phần tính toán :

Khối lượng chất tan (đường) có trong 50 g dung dịch đường 5% là :

mct = (5% x 50) / 100% = 2,5 (g)

Khối lượng dung dịch đường 15% có chứa 2,5 g đường là :

mdd = (mct / C%) x 100% = (2,5/15%) x 100% = 16,7 (g)

Khối lượng nước cần dùng là :

mH2O = mdd – mct = 50 – 16,7 = 33,3 (g)

Phần thực hành :

  • Cần 16,7 g dung dịch đường 15% cho vào cốc có dung tích 100ml.
  • Thêm 33,3 g nước (hoặc 33,3 ml) vào cốc, khuấy đều, được 50 g dung dịch đường 5%.

Thực hành 4 :

Phần tính toán :

Số mol chất tan (NaCl) có trong 50 ml dung dịch 0,1M cần pha chế là :

50 ml = 0,05 lít

Số mol NaCl cần dùng là :

nNaCl = CM x V = 0,1 x 0,05 = 0,005 (mol)

Thể tích dung dịch NaCl 0,2M trong đó có chứa 0,005 mol NaCl là :

V = n / CM = 0,005 / 0,2 = 0,025 lít = 25 ml

Phần thực hành:

  • Đong 25 ml dung dịch NaCl 0,2M cho vào cốc chia độ.
  • Rót từ từ nước vào cốc đến vạch 50 ml. Khuấy đều, được 50 ml dung dịch NaCl 0,1M.

 

Đây là nội dung bài Thực hành 7 của chương trình hóa học lớp 8 mà các bạn có thể tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo các bài viết tương tự trong chuyên mục : Hóa học lớp 8

We on social :

Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *