Tóm tắt kiến thức toán lớp 10 bài 3: Các phép toán tập hợp

Tóm tắt kiến thức toán lớp 10 bài 3: Các phép toán tập hợp

Dưới đây là bài tóm tắt kiến thức và hướng dẫn giải toán lớp 10 bài 3: Các phép toán tập hợp, mà các bạn có thể tham khảo để học tốt hơn!

tóm tắt kiến thức và hướng dẫn giải toán lớp 10 bài 3: Các phép toán tập hợp

Tóm tắt kiến thức toán lớp 10 bài 3

Với bài này, các bạn cần nắm được các nội dung sau

I – GIAO CỦA HAI TẬP HỢP

Tập hợp C gồm các phần tử vừa thuộc A, vừa thuộc B được gọi là giao của A và B. 

Kí hiệu: C = A B.

II – TẬP HỢP CỦA HAI TẬP HỢP

Tập hợp C gồm các phần tử thuộc A hoặc thuộc B được gọi là hợp của A và B.

Kí hiệu C = A B

III – HIỆU VÀ PHẦN BÙ CỦA HAI TẬP HỢP

Tập hợp C gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B gọi là hiệu của A và B.

Kí hiệu C = AB

Khi B A thì AB gọi là phần bù của B trong A

Kí hiệu: CA

Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6 bài 3

Bài tập trong sách: (sgk/15)

 

Câu 1: Kí hiệu A là tập hợp các chữ cái trong câu “CÓ CHÍ THÌ NÊN”. B là tập hợp các chữ cái trong câu “CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM”. Hãy xác định A ∩ B, A ∪ B, A\B, B\A
Lời giải:

Ta có: A = {C, O, H, I, T, N, Ê}

           B = {C, O, N, G, Ô, M, A, Ă, I, S, T, Y, Ê, K}

 A ∩ B = {C, O, I, T, N, Ê}

 A ∪ B = {C, O, Ô, N, G, M, A, Ă, I, S, T, Y, Ê, K, H}

 A\B =  {H}

 B\A = {G, S, K, M, A, Ô, Ă, Y}

Câu 2: Vẽ lại và gạch chéo các tập hợp A ∩ B, A ∪ B, A\B (h.9) trong các trường hợp sau.
Lời giải:

tóm tắt kiến thức và hướng dẫn giải toán lớp 10 bài 3: Các phép toán tập hợp

 

tóm tắt kiến thức và hướng dẫn giải toán lớp 10 bài 3: Các phép toán tập hợp

 

tóm tắt kiến thức và hướng dẫn giải toán lớp 10 bài 3: Các phép toán tập hợp

 

 tóm tắt kiến thức và hướng dẫn giải toán lớp 10 bài 3: Các phép toán tập hợp

Câu 3: Trong số 45 học sinh của lớp 10A có 15 bạn được xếp loại học lực giỏi, 20 bạn được xếp loại hạnh kiểm tốt, trong đó có 10 bạn vừa học lực giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt. Hỏi?
a) Lớp 10A có bao nhiêu bạn được khen thưởng, biết rằng muốn được khen thưởng bạn đó phải học lực giỏi hoặc có hạnh kiểm tốt?
b) Lớp 10A có bao nhiêu bạn chưa được xếp loại học lực giỏi và chưa có hạnh kiểm tốt?
Lời giải: 

a) Ta có: Các bạn được HLG = 15

               Các bạn được HKT = 20

               Các bạn được HLG và HKT = 10 (1)

⇒ Số bạn HLG mà không HKT = 15 – 10 = 5 (2)

    Số bạn HKT mà không HLG = 20 – 10 = 10 (3)

Vậy số bạn được khen thưởng = (1) + (2)  + (3) = 10 + 5 + 10 = 25 (bạn)

b) Số bạn chưa được xếp loại HLG và chưa được HKT là: 45 – 25 = 20 (bạn)

Câu 4: Cho tập hợp A, hãy xác định A ∩ A, A ∪ A, A ∩ , A ∪ , CAA, CAA
Lời giải: 

 A ∩ A = A

 A ∪ A = A

 A ∩ ∅ = ∅

 A ∪ ∅ = A

 CAA = A\A = ∅ 

 CA∅ = A\∅ =A

 

Đó là tóm tắt kiến thức và hướng dẫn giải toán lớp 10 bài 3: Các phép toán tập hợp, các bạn có thể tham khảo. Đừng quên xem thêm các bài giải toán khác tại chuyên mục : Toán Học lớp 6.

We on social :

Facebook

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *