Soạn văn Nghĩa của từ dành cho học sinh lớp 6

Soạn văn Nghĩa của từ dành cho học sinh lớp 6

Hãy cùng Vui học Online tham khảo cách soạn văn Nghĩa của từ dưới đây để chuẩn bị bài trước khi đến lớp một cách đầy đủ hơn nhé!

Tham khảo thêm kiến thức về Từ mượn tại đây!

soạn văn nghĩa của từ

Phần I: Nghĩa của từ là gì?

Câu 1: 

– Mỗi chú thích gồm 2 bộ phận: từ ngữ và nội dung của từ đó.

Câu 2: 

– Bộ phận trong chú thích nêu lên nghĩa của từ là bộ phận sau dấu hai chấm thể hiện nội dung của từ đó.

Câu 3: 

– Nghĩa của từ ứng với phần nội dung.

Phần II: Cách giải thích nghĩa của từ

Câu 2:

– Có hai cách giải thích nghĩa của từ đã được sử dụng trong những chú thích trên, cụ thể là: 

+ Tập quán được giải thích bằng cách trình bày khái niệm mà từ biểu thị 

+ Lẫm liệt, nao núng: được giải thích bằng cách đưa ra các từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa. 

Phần III: Luyện tập:

Câu 1: 

– Đọc lại vài chú thích sau các văn bản đã học. Các chú thích có thể được giải thích qua một trong hai cách bao gồm: đưa ra khái niệm, định nghĩa và đưa ra từ đồng nghĩa, trái nghĩa.

Câu 2:

a) Học tập: học và luyện tập để có hiểu biết, có kỹ năng 

b) Học lỏm: nghe hoặc thấy người ta làm rồi làm theo, chứ không được ai trực tiếp dạy bảo. 

c) Học hỏi: tìm tòi, hỏi han để học tập. 

d) Học hành: học văn hóa có thầy, có chương trình, có hướng dẫn.

Câu 3: 

a) Trung bình: Ở vào khoảng giữa trong bậc thang đánh giá, không khá cũng không kém, không cao cũng không thấp.

b) Trung gian: Ở vị trí chuyển tiếp hoặc nối liền giữa hai bộ phận, hai giai đoạn, hai sự vật.

c) Trung niên: Đã quá tuổi thanh niên nhưng chưa đến tuổi già.

Câu 4:

Giếng: hố đào thẳng đứng, sâu vào lòng đất để lấy nước 

Rung rinh: chuyển động qua lại, nhẹ nhàng, liên tiếp.

Hèn nhát: thiếu can đảm (đến mức đáng khinh bỉ).

Câu 5:

– Từ mất là từ có nhiều nghĩa. 

+ Mất theo cách giải nghĩa của nhân vật Nụ là không biết ở đâu.

+ Mất còn được hiểu theo cách nói “mất cái ví, mất cái ống vôi” là “không còn được sở hữu, không có, không thuộc về mình nữa”. Ngoài ra, mất còn được hiểu là chết.

=> Nụ cố ý đánh tráo nghĩa của từ mất để tránh bị trách phạt. 

Đó là cách soạn văn Nghĩa của từ mà các bạn học sinh lớp 6 có thể tham khảo. Đừng quên xem thêm các bài soạn văn khác tại Ngữ văn lớp 6 hoặc trong list bài soạn văn 6

We on social :

Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *