Tóm tắt và giải hóa lớp 8 bài 14: Bài thực hành 3

Tóm tắt và giải hóa lớp 8 bài 14: Bài thực hành 3

Dưới đây là bài tóm tắt và giải hóa lớp 8 bài 14 mà bạn có thể tham khảo để học hóa tốt hơn!

Phan ung hoa hoc

1. Tóm tắt hóa học lớp 8 bài 14:

Thí nghiệm 1: Hòa tan và đun nóng kali pemanganat (thuốc tím).

Thí nghiệm 2: Thực hiện phản ứng với canxi hiđroxit.

2. Hướng dẫn giải bài tập Hóa học 8 bài 14:

Tường trình trang 52:

1. Mô tả những gì quan sát được. Trong hai ống nghiệm, ở ống nào xảy ra hiện tượng vật lí, ống nào xảy ra hiện tượng hóa học ? Giải thích.

  • Hiện tượng:

Ống nghiệm 1: Chất rắn tan hết tạo thành dung dịch màu tím.

Ống nghiệm 2: Tàn đóm đỏ bùng cháy. Hòa vào nước chất rắn còn lại một phần không tan hết.

  • Giải thích:

Ống 1: Thuộc hiện tượng vật lí vì không có sự biến đổi về chất.

Ống 2: Thuộc hiện tượng hóa học vì có chất mới sinh ra (khí oxi làm cho tàn đóm bùng cháy, chất không tan hết là manganđioxit).

2. Ghi lại hiện tượng xuất hiện trong mỗi ống nghiệm. Dấu hiệu nào chứng tỏ có phản ứng xảy ra. Viết phương trình chữ phản ứng.

Cho biết:

a) Trong hơi thở ra có khí cacbon đioxit, hai chất mới tạo ra là canxi cacbonat và nước.

b) Hai chất mới tạo ra thì một cũng là canxi cacbonat và một là natri hiđroxit.

Bài giải:

Thí nghiệm 2.a:

  • Hiện tượng:

Ống nghiệm 1: Không có hiện tượng.

Ống nghiệm 2: Thấy nước vôi trong vẩn đục.

  • Giải thích:

Ống nghiệm 1: không có phản ứng hóa học xảy ra.

Ống nghiệm 2: Đã xảy ra phản ứng vì xuất hiện chất mới làm đục nước vôi trong là canxicacbonat (CaCO3).

  • Phương trình bằng chữ :

Canxi hidroxit (nước vôi trong) + Cacbon đioxit (hơi thở)→ Canxi cacbonat + Nước

Thí nghiệm 2.b:

Nhỏ dung dịch natri cacbonat (Na2CO3) vào lần lượt 2 ống nghiệm:

  • Hiện tượng:

Ống nghiệm 1: Không có hiện tượng.

Ống nghiệm 2: Xuất hiện kết tủa trắng.

  • Giải thích:

Ống nghiệm 1: Không có phản ứng hóa học xảy ra.

Ống nghiệm 2: Đã xảy ra phản ứng hóa học vì xuất hiện chất mới.

  • Phương trình bằng chữ:

Canxi hiđroxit + Natricacbonat → Canxi cacbonat + Natri hiđroxit.

 

Đây là nội dung bài Thực hành 3 của chương trình hóa học lớp 8 mà các bạn có thể tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo các bài viết tương tự trong chuyên mục : Hóa học lớp 8

We on social :

Facebook

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *