Tiếng Anh lớp 4 Unit 4 – When’s your birthday?

Tiếng Anh lớp 4 Unit 4 – When’s your birthday?

Tiếng Anh lớp 4 Unit 4 – When’s your birthday?

tiếng anh lớp 4 unit 4 - lesson 3

Lesson 3 (trang 28-29 SGK)

I – Vocabulary: từ vựng

Penfriend : Bạn qua thư

Present : Quà

Write : Viết

Soon : Sớm

Party : Bữa tiệc

Address : Địa chỉ

II – Sentence Patterns: Mẫu câu

Ôn tập lại mẫu câu đã học ở lesson 1 và lesson 2

  • What is the date today? : Hôm nay là ngày mấy?
  • When’s your birthday? : Sinh nhật của bạn là khi nào vậy?
III – Execise: Luyện tập

Listen and repeat: Nghe và lặp lại

It’s the fourth of June.

My birthday is on the fifth of March.

Dịch:

Là ngày 4 tháng 6.

Sinh nhật của mình vào ngày 5 tháng 3.

Listen and circle. Then say aloud: Nghe và khoanh tròn. Sau đó hãy đọc to

1. My birthday is on the fifth of December.

Chọn b

2. His birthday is on the twenty-first of March.

Chọn a

3. Her birthday is on the sixteenth of October.

Chọn a

4. My friend’s birthday is on the thirtieth of March.

Chọn a

Dịch:

1. Sinh nhật của mình vào ngày 5 tháng 12.

2. Sinh nhật của cậu ấy vào ngày 21 tháng 3.

3. Sinh nhật của cô ấy vào ngày 16 tháng 10.

4. Sinh nhật của bạn mình vào ngày 30 tháng 3

Let’s chant: Cùng hát nào

Dịch bài hát:

Sinh nhật của bạn là khi nào vậy?

Sinh nhật của bạn là khi nào vậy Mai?

Sinh nhật của mình vào ngày 5 tháng 3.

Sinh nhật của bạn là khi nào vậy Mary?

Sinh nhật của mình cũng vào ngày 5 tháng 3.

Sinh nhật của bạn là khi nào vậy Nam?

Sinh nhật của mình vào ngày 2 tháng 4.

Sinh nhật của bạn là khi nào vậy Peter?

Sinh nhật của mình vào ngày 6 tháng 5.

Read and tick: Đọc và đánh dấu

1. Where is Peter from?

Chọn b

2. When is his birthday?

Chọn a

3. What does he have from his friends?

Chọn b

Dịch:

Bạn qua thư thân mến,

Tên mình là Peter. Mình đến từ London, Anh. Hôm nay là Chủ Nhật, ngày 6 tháng 5. Là sinh nhật của mình. Mình vui lắm. Mình nhận được rất nhiều quà sinh nhật từ bạn của mình. Còn bạn thì sao? Sinh nhật của bạn là vào khi nào thế?

Viết thư lại cho mình sớm nhé.

Peter

1. Peter đến từ đâu?

2. Sinh nhật của cậu ấy là vào khi nào?

3. Cậu ấy nhận được gì từ bạn của cậu ấy?

Write an invitation card: Viết thiệp mời

Please come to my birthday party.

To : Ngoc Hoa

Date : The second of April

Time : 18:00 to 20:00

Address : 123 Nguyen Thi Minh Khai Street, Di an City, Binh Duong Province

From : Ngoc Van

Dịch:

Mời bạn đến dự tiệc sinh nhật của mình.

Đến : Ngọc Hoa

Ngày : 2 tháng 4

Thời gian : 18 giờ đến 20 giờ

Địa chỉ : 123 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Từ : Ngọc Vân

Project: Dự án

Please come to my birthday party.

To : Phong

Date : The fifteenth of May

Time : 19:00 to 20:30

Address : 123 Nguyen Thi Minh Khai Street, Di an City, Binh Duong Province

From : Lan

Dịch:

Mời bạn đến dự tiệc sinh nhật của mình.

Đến : Phong

Ngày : 15 tháng 5

Thời gian : 19 giờ đến 20 giờ 30

Địa chỉ : 123 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Từ : Lan

Trên đây là toàn bộ nội dung phần Tiếng Anh lớp 4 Unit 4. Mời các bạn cùng theo dõi các bài viết khác trong chuyên mục: Tiếng Anh lớp 4.

We on social :

Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *