Tiếng Anh chủ đề fax

Tiếng Anh chủ đề fax

Chào các bạn! Trong bài viết này, để tiếp nối tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề, hôm nay Tự học online sẽ giới thiệu tới các bạn những câu tiếng Anh về chủ đề vô cùng quen thuộc trong cuộc sống, đó là chủ đề fax. Hãy cùng chúng tớ tìm hiểu nhé.

Tiếng Anh chủ đề fax

My telephone also serves as a fax
Điện thoại cũng như một máy fax

enter the fax number
nhập số fax

send a fax
gửi fax

fax a message; send a message by fax
fax một tin nhắn; gửi tin nhắn bằng fax

fax him a map
fax cho anh ấy một bản đồ

send a fax to a wrong person
gửi fax cho sai người

resend a fax; send a fax again
gửi lại bản fax

press the receive button
nhấn nút nhận

get a fax
nhận fax

get an error message
nhận được thông báo lỗi

fax the wrong side of a document
fax sai mặt của tài liệu

receive a misdirected fax
nhận fax sai

The letters are blurred and illegible
Các chữ cái bị mờ và không đọc được

run out of fax paper
hết giấy fax

My fax machine had a paper jam
Máy fax bị kẹt giấy

rarely use the fax
hiếm khi sử dụng fax

When I picked up the phone, I got a fax sending tone
Khi tôi nhấc điện thoại, tôi nhận được âm thanh gửi fax

Trên đây là nội dung bài viết : những câu giao tiếp theo chủ đề fax. Mời các bạn tham khảo các bài viết tương tự trong chuyên mục : Tiếng Anh giao tiếp.

We on social :

Facebook

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *